Dodawanie ról w projekcie i ich edycja

Odpowiednie określenie i dodawanie ról w projekcie to jedno z podstawowych zadań w zarządzaniu nim. W każdej chwili do projektu można kogoś dodać, jak i usunąć. W zależności od tego, jaka jest jego rola w projekcie, ma on dane uprawnienia do wprowadzania zmian. Część z owych uprawnień zdefiniowaliśmy już przy ustawieniach przepływu pracy.

Domyślnie dla każdego projektu tworzone są role Managera, Reportera i Dewelopera. Są też użytkownicy Anonimowi oraz Bez roli.

Czytaj dalej Dodawanie ról w projekcie i ich edycja

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Dodawanie użytkowników do Redmine

By do Redmine dodać nowego użytkownika, wchodzimy w zakładkę Administracja -> Użytkownicy i klikamy w znajdujący się z prawej strony przycisk “Nowy użytkownik”.

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Pojawia się formularz, w którym definiujemy nowego użytkownika. Obowiązkowymi polami są login, nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło. Możemy je stworzyć dla użytkownika sami, lub zaznaczyć opcję wygenerowania hasła przez system oraz (nieobowiązkowo) wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Z góry możemy też określić, czy użytkownik ma być Administratorem. Można też wybrać język.

Czytaj dalej Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Tworzenie podprojektu

Niejednokrotnie wspominaliśmy, że Redmine to niezastąpione narzędzie, które pomoże Ci w rozdzielaniu zadań, organizacji czasu pracy, przepływem owej pracy, gromadzeniu danych, informacji i statystyk. Powiedzmy, że jesteś kierownikiem średniej wielkości firmy, na przykład kosmetycznej. Twoja firma postanowiła wypuścić na rynek nową linię. Linia ta, ma zawierać zarówno kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, jak i kosmetyki do makijażu oraz specjalne, dedykowane akcesoria. Nastawiona jest na ludzi młodych, zafascynowanych technologiami i cyfryzacją świata. W związku z tym, potrzeba nie tylko samych produktów, co już jest przedsięwzięciem samym w sobie. Potrzeba też nowej szaty graficznej, dedykowanej strony internetowej, bloga i aplikacji. Trzeba nawiązać kontakty z dystrybutorami, sprzedawcami, influencerami. Przygotować i wdrożyć kampanię marketingową. I jest to cały jeden projekt – nad którym pracować będzie całe mnóstwo ludzi. Oprócz tego masz pod sobą oczywiście zarządzanie całą firmą i resztą spraw czy linii. Projektem zajmuje się Twój główny manager, który do kolejnych działań wyznacza kolejnych managerów. Rzecz cały czas odbywa się w ramach jednego projektu. Tworzenie podprojektu to funkcja, która umożliwi Ci łatwiejsze zarządzanie poszczególnymi zadaniami i zagadnieniami w ramach poszczególnych działów i rodzajów działań.

Czytaj dalej Tworzenie podprojektu

Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Wraz z rozrastaniem się projektu, rośnie liczba przypisanych do niego zagadnień. Przeglądanie zagadnień, z jakimi na chwilę obecną mamy do czynienia w projekcie, wymaga by wejść w dany projekt i kliknąć zakładkę “Zagadnienia”. Pojawi nam się podgląd wszystkich zagadnień w tabeli. Widać w niej typ, status, priorytet zagadnienia, jego temat, osobę, do której zagadnienie przypisano oraz datę modyfikacji.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Czytaj dalej Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Przepływ pracy – ustawienia

Ogólnie na temat przepływu pracy w Redmine pisaliśmy Wam w dawnym artykule – warto do niego zajrzeć. Czas pokazać, w jaki sposób można go określić – również dla konkretnego rodzaju zagadnienia. By wejść w ustawienia przepływu pracy, należy znów udać się do panelu Administracji i wybrać tam zakładkę przepływ pracy.

Czytaj dalej Przepływ pracy – ustawienia

Jak stworzyć nowy typ zagadnienia w Redmine?

Jak już wiecie, Redmine posiada trzy domyślne typy zagadnień: Bug (błąd), Support (wsparcie) oraz Feature (przez nas zwane po prostu zadaniem).

Redmine jest jednak na tyle elastycznym narzędziem, że pozwala także typy zagadnień dopasować dokładnie do potrzeb użytkownika. Kategorie bądź typy zagadnień zwane są również trackerami lub modułami śledzącymi.

Czytaj dalej Jak stworzyć nowy typ zagadnienia w Redmine?

Jak tworzyć zagadnienia w Redmine?

Utworzyliśmy już projekt w Redmine, określiliśmy jego użytkowników i przepisaliśmy im właściwe role. Czas na stworzenie zagadnień, którymi będziemy się zajmować w ramach realizacji projektu. Jest to czynność, będąca w zasadzie clue działalności w obrębie Redmine. Dzięki zagadnieniom gromadzone są informacje i przekazywane zadania. Wiemy, co i przez kogo zostało zrobione, w jakim czasie, jakie wystąpiły w projekcie błędy, czym zajmujemy się w chwili obecnej i ile jest jeszcze do zrobienia. To oczywiście tylko niektóre z informacji, jakie otrzymujemy tworząc i realizując zagadnienia.

Czytaj dalej Jak tworzyć zagadnienia w Redmine?