Błędy planowania

Błędy planowania

Jak już doskonale wiecie, planowanie jest bardzo istotnym czynnikiem we właściwej realizacji zadań i działaniach. Można jednak popełnić kilka błędów, których warto się wystrzegać. Jakie są więc kluczowe błędy planowania?

 

  • O tym Wam już pisaliśmy – błędne pojmowanie celu krótkoterminowego oraz zadania. Zadania mają służyć do osiągnięcia celu, a samo w sobie jest zbyt „małe”, by móc zostać nazwanym celem.
  • Zła forma ujęcia celu. Chodzi głównie o pozytywną formę ujmowania celów – bo taka być powinna. Cel powinien określać to, co osiągnąć chcemy, a nie to, czego nie chcemy. Niektóre źródła podają również, że zwłaszcza w naszych celach indywidualnych, dobre jest ujmowanie ich w czasie teraźniejszym.
  • Formułowanie planów przez osoby „z zewnątrz”. Zdarza się, iż organizacje wynajmują planistów, którzy określają ich cele, co nie jest do końca dobre, jako, iż nie znają oni struktury firmy tak dobrze, jak osoby, które nią zarządzają. Dobry plan to nie tylko dokument, który warto mieć, ale ważne narzędzie, które ma nam ułatwić zarządzanie.
  • Tworzenie planów sztywnych, bez zakładania różnych wariantów bądź możliwości modyfikacji. Podczas realizacji konkretnych celów zmieniać się mogą warunki, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, warto więc rozważyć kilka scenariuszy, jak również dać sobie możliwość zmian – zwłaszcza w kontekście krótkoterminowym.
  • Traktowanie planu jako pewnik, że coś zostanie osiągnięte. Samo planowanie nie wystarczy – potrzebna jest jeszcze konkretna grupa osób i właściwe współdziałanie. Tu należy również podkreślić rolę osób zarządzających danym projektem czy organizacją. To właśnie oni mają rolę motywacyjną, to oni mają kierować pracą zespołu tak, by przebiegała ona zgodnie z określonymi celami.
  • Określanie nieprecyzyjnych celów. Nie bez przyczyny podkreśla się, że cele muszą być konkretne i mierzalne. Zbyt ogólnikowe ujęcie celów sprawia, że cała koncepcja planu staje się nieskuteczna.
No votes yet.
Please wait...