Dodawanie użytkowników Redmine

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Dodawanie użytkowników do Redmine

By do Redmine dodać nowego użytkownika, wchodzimy w zakładkę Administracja -> Użytkownicy i klikamy w znajdujący się z prawej strony przycisk “Nowy użytkownik”.

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Pojawia się formularz, w którym definiujemy nowego użytkownika. Obowiązkowymi polami są login, nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło. Możemy je stworzyć dla użytkownika sami, lub zaznaczyć opcję wygenerowania hasła przez system oraz (nieobowiązkowo) wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Z góry możemy też określić, czy użytkownik ma być Administratorem. Można też wybrać język.

To właśnie tu tworząc (a później również edytując) użytkownika można określić status powiadomień, jakie będą do niego przychodzić na adres e-mail.

Można wybrać powiadomienia:

  • Dla każdego zdarzenia w każdym projekcie użytkownika
  • Tylko dla tych zagadnień, które użytkownik obserwuje i bierze udział
  • Tylko dla tych zagadnień, do których użytkownik jest przypisany
  • Tylko dla tych zagadnień, których użytkownik jest autorem
  • Brak jakichkolwiek powiadomień

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Domyślnie zaznaczona jest też opcja o nie przesyłaniu powiadomień na temat zmian, które użytkownik sam wprowadza.

Dodawanie użytkowników do projektu

By dodać użytkowników, którzy będą brali udział w projekcie, wchodzimy w jego ustawienia. Wchodząc w projekt widzimy, kim są dotychczas dodani użytkownicy, a także jakie pełnią role w projekcie.

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Klikamy w przycisk “Nowy uczestnik” i spośród użytkowników Redmine wybieramy kolejnego, od razu przypisując mu rolę.

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

Dodawanie użytkowników Redmine i projektu

No votes yet.
Please wait...