Feedback w Redmine

Feedback w Redmine – praktyczne porady

W życiu każdego managera słowo feedback jest bardzo często używane. W najprostszym ujęciu jest to po prostu informacja zwrotna i dotyczyć może zarówno relacji manager – pracownik, zespół – klient, jak i relacji stricte pracowniczych. Celem feedbacku jest zazwyczaj przekazanie opinii odnośnie podjętych działań, tak, by drugą stronę zachęcić do przeanalizowania i poprawy działania, tudzież – pochwalenie osiągniętych wyników. Patrząc na feedback w ten właśnie sposób, odpowiednio można wyróżnić feedback negatywny jak i pozytywny.

W samym Redmine feedback wymieniany jest na przykład w komentarzach lub też nadając zagadnieniu odpowiedni status (odpowiedź), kiedy dana osoba czeka na opinie lub wskazówki odnośnie realizacji zadania.

Konstruktywny feedback powinien oczywiście opierać się na kilku zasadach, o których warto pamiętać.

  • Nie osądzaj, chyba, że właśnie wydanie oceny jest celem feedbacku. Zazwyczaj jednak chodzi bardziej o zmotywowanie do lepszej pracy i eliminacji potknięć, niż wydawania osądów.
  • Opieraj się na faktach. Bez względu na to, czy dana osoba budzi Twoją sympatię czy irytację, podchodź do sprawy profesjonalnie. Oceniaj stan faktyczny, opieraj się na konkretnych przykładach, nie na domniemaniach. Twoje zadanie polega na informacji zwrotnej dotyczącej konkretnego zagadnienia, nie człowieka.
  • Nie uciekaj przed dialogiem. Dialog jest bardzo ważnym elementem, jako, że pozwala upewnić się, czy wszystko zostało odpowiednio zrozumiane, może również stanowić dodatkowy czynnik motywujący, zwłaszcza, jeśli zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy i umiejętny. To samo dotyczy osoby, która ów feedback otrzymuje – dzięki rozmowie jest w stanie lepiej poradzić sobie ze swoimi słabościami.
  • Im szybciej tym lepiej. Ta zasada jest chyba jedną z nadrzędnych w kwestii reagowania zakresie zarządzania pracą czy projektami. Im szybciej dostrzeżemy problem, tym szybciej należy zabrać się za jego rozwiązanie. Korygowanie błędów na samym wstępie może zaoszczędzić nam sporo czasu.
  • Bądź otwarty i nie bój się prosić o pomoc. Ta zasada dotyczy zwłaszcza osoby odbiorcy. Musi on pamiętać, iż nie jest nieomylny, a czasem nieprawidłowości, jakie popełnia nie są kwestią niewiedzy, ale na przykład niewłaściwej interpretacji. Jeśli napotykasz na problem, nie wahaj się zapytać, czy Twój tok rozumowania jest poprawny. Pomoże Ci to we właściwym rozwiązaniu zadania, a wówczas feedback jaki otrzymasz z pewnością zaliczy się do gatunku tych pozytywnych 😊
Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Jedna myśl w temacie “Feedback w Redmine – praktyczne porady”

Możliwość komentowania jest wyłączona.