Generowanie raportów Redmine

Generowanie raportów w Redmine

O generowaniu raportów pisaliśmy już nieco w poście dotyczącym przepływu pracy w Redmine. Dzięki raportom można w sposób jasny i przejrzysty przyjrzeć się danemu projektowi w każdej fazie jego realizacji. W okresach początkowych pozwala to, mówiąc nieco potocznie „ogarnąć” całość pracy, jaka czeka zespół. W toku oczywiście zadań i zdarzeń będzie przybywać, a przez raportowanie kierownik ma pełen wgląd w pracę zespołu, co może stanowić również czynnik motywacyjny (nie da się bowiem ukryć, że czasem trochę gorsze wyniki wymagają dodatkowego zmotywowania i rozmów z zespołem).

Raporty Redmine

Z raportami w Redmine można zetknąć się w części podsumowania. W ten sposób mamy zbiorczy wgląd w zadania przynależne do całego projektu i możemy analizować je zależnie od wybranych kryteriów. Każdy z raportów pokaże nam, ile zadań przynależy do danego statusu. W części ogólnej mamy podział na zagadnienia otwarte, zamknięte i ich ogólną liczbę. Wchodząc w szczegóły raportu oprócz tego, uzyskujemy podział na nowe, w toku, rozwiązane, odpowiedź, zamknięte, odrzucone i czekające na akceptację.

Jak już wspomniano, raporty generować można na podstawie bardzo wielu kryteriów, dzięki czemu zyskujemy wszechstronne spojrzenie na projekt. Możemy przeanalizować zarówno pracę poszczególnych pracowników, jak i wersje projektów, poszczególne kategorie, priorytety czy typy zagadnień, w zależności od tego, co w danym momencie jest nam najbardziej potrzebne.

Szczególnym rodzajem „raportu”, wykorzystywanym głównie przez Project Managerów, jest Wykres Gantta, który w sposób graficzny przedstawia stan projektu, uwzględniając zadania i ich rozplanowanie w czasie (łatwo wyróżnić na nim zadania krytyczne i niekrytyczne, kamienie milowe oraz podsumowania).

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...