Jak tworzyć zagadnienia w Redmine?

Utworzyliśmy już projekt w Redmine, określiliśmy jego użytkowników i przepisaliśmy im właściwe role. Czas na stworzenie zagadnień, którymi będziemy się zajmować w ramach realizacji projektu. Jest to czynność, będąca w zasadzie clue działalności w obrębie Redmine. Dzięki zagadnieniom gromadzone są informacje i przekazywane zadania. Wiemy, co i przez kogo zostało zrobione, w jakim czasie, jakie wystąpiły w projekcie błędy, czym zajmujemy się w chwili obecnej i ile jest jeszcze do zrobienia. To oczywiście tylko niektóre z informacji, jakie otrzymujemy tworząc i realizując zagadnienia.

Tworzenie zagadnienia

By dodać zagadnienie możemy skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą jest wejście w menu projektu w zakładkę “zagadnienia” i kliknąć w przycisk “Nowe zagadnienie” w prawym górnym rogu.

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen1

Można również będąc w którymkolwiek miejscu projektu najechać i kliknąć na ikonkę plusa, znajdującą się pod logiem Giat.pl i tam wybrać “Nowe zagadnienie”

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen2

Pojawi Wam się pusta plansza zagadnienia. Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen3

Typ zagadnienia*

Wybieramy z listy rozwijanej typ / kategorię dla naszego zagadnienia. Jak widzimy, domyślne są tam :

 • Bug /Błąd – definiujemy, czy dane zagadnienie jest błędem działania aplikacji, napotkanym podczas użytkowania
 • Feature / Zadanie – czyli po prostu zadanie, jakie delegujemy innym użytkownikom podczas realizacji projektu
 • Support /Wsparcie – prośba o dodanie dodatkowej funkcjonalności, jakiej w tworzonym projekcie brakuje.

Tworzenie innych kategorii zagadnień jest możliwe i dowiecie się o nim z kolejnego posta.

Dla potrzeby naszych testów, wybieramy typ Wsparcie.

Temat*

Czyli temat naszego zagadnienia, zwięźle określamy z czym jest związane.

Opis

W szerszym ujęciu opisujemy, z czym związane jest zagadnienie. Celem opisu jest właściwe jego zrozumienie przez innych uczestników projektu. Pole opisowe ma przypisany edytor tekstowy, pozwalający nam na formatowanie go w wybrany przez nas sposób.

Prywatne

Zaznaczenie tego pola sprawi, że zagadnienie widoczne będzie tylko dla autora, obserwatorów i osób przypisanych.

Status*

Wybieramy go z listy rozwijanej, jednak w przypadku nowych zagadnień zawsze wybieramy opcję New / nowy.

 • New / Nowy
 • In Progress / W toku
 • Resolved / Rozwiązany
 • Feedback
 • Closed / Zamknięty
 • Rejected / Odrzucony

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen4

Priorytet*

W polu tym określamy, jak ważne jest zagadnienie.

 • Low – Niski
 • Normal – Normalny (domyślny)
 • High – Wysoki
 • Urgent – Pilny
 • Immediate – Natychmiastowy

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen5

Przypisany do

Wybieramy osobę (jeśli jest to możliwe), do której dane zagadnienie ma zostać przypisane. Zachęcamy do przypomnienia sobie dwóch artykułów powiązanych z kwestią przypisywania: delegowanie zadań w Redmine oraz przepływ pracy w Redmine.

Wersja docelowa

W przypadku kilku wersji projektu określamy, do której z nich przypisane jest zagadnienie.

Zagadnienie nadrzędne

Jeśli zagadnienie to powiązane jest z innym zagadnieniem, należy je wskazać.

Data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia to najczęściej data utworzenia zagadnienia. Na jej podstawie w kalendarzu oraz na wykresie Gantta definiowany jest moment rozpoczęcia zagadnienia.

Data oddania

Jest to szacowana data, w której zagadnienie zostanie zakończone. Definiuje też odpowiedni moment w kalendarzu i na wykresie Gantta.

Szacowany czas

Tu musimy mniej więcej oszacować czas, jaki potrzebny jest na realizację danego zadania. Podobnie jak data oddania, definiuje on odpowiedni moment w kalendarzu oraz na wykresie Gantta.

% wykonania

W nowo powstałym zagadnieniu stan wykonania wynosił będzie 0%. Pole to definiuje w jaki sposób zagadnienie będzie pokazywane w kalendarzu oraz wykresie Gantta.

Pliki

Jeśli do objaśnienia zagadnienia potrzebne są jakieś pliki (na przykład zrzuty ekran, sugerowane pliki z poprawkami, dokumentacja na podstawie której wprowadzić należy zmiany czy aktualizacje), możemy dodać je w tym właśnie miejscu.

Obserwatorzy

To osoby, które dostawać będą powiadomienia o akcjach przeprowadzanych w zagadnieniu.

Stwórz

W przycisk ten klikamy po wypełnieniu wskazanych pól. W ten sposób wykreowaliśmy nowe zagadnienie. W dalszych postach poznacie możliwości zarządzania nim, gdyż, co widać na załączonym poniżej zrzucie, można dokonać na nim kilku istotnych działań.

Redmine Zagadnienia i kategorie_Screen6

 

No votes yet.
Please wait...