Scrum a kanban

Kanban

Czym jest Kanban?

Kolejną z metodologii stosowanych w Agile jest Kanban. Wykorzystywana współcześnie, ustanowiona została już 50 lat temu w japońskich zakładach produkcyjnych. Założono wówczas optymalizację procesów produkcyjnych  na modelu, który porównać można do tego, jak supermarkety zaopatrują swoje półki, zamawiając tylko tyle produktów, by zaspokoić popyt swoich konsumentów.

Optymalizowany jest zatem przepływ między supermarketem a konsumentem. Ponieważ ilość produktów jest tak dokładnie określona, supermarket zyskuje sporą efektywność w zarządzaniu zapasami przez zmniejszenie niepotrzebnych nadmiarów w magazynach. Kiedy zaczęto stosować ten model, by komunikować stan rzeczywisty w fabryce, robotnicy  przekazywali kartę, czyli „kanban” pomiędzy zespołami. Kiedy materiały na linii produkcyjnej zostały wykorzystane, kanban był przekazywany do magazynu, który wydawał dokładnie taką ilość materiałów, jaka była potrzebna, a swoje własne karty wysyłają do dostawców, którzy dostarczają zabraną ilość materiałów.

No dobrze, fabryki fabrykami, jak to się ma do Agile?

Otóż zespoły mogą wykorzystać podobne zasady, dopasowując ilość WIP (Work in Progress), a więc pracy w toku do liczebności / możliwości zespołu. To daje im bardziej elastyczne opcje planowania, jak również większą koncentrację i przejrzystość całego cyklu rozwoju. Ograniczenie WIP oznacza, że na dany moment jest określana dokładnie taka ilość zadań, jaka przez zespół może być faktycznie wykonana.

Praca zespołów w metodologii Kanban obraca się wokół Tablicy Kanban, która pozwala na wizualizację pracy oraz optymalizację przepływu pracy między zespołem. Pozwala to dostrzec np. narzucenie zbyt duże ilości zadań czy niekorzystne zależności, co pomaga w natychmiastowym rozwiązywaniu problemów. Tablica Kanban ma trzy kolumny: do zrobienia, w toku i gotowe (bywa i czwarta: weryfikacja). Każda z kart posiada informacje na temat  danego punktu pracy,  przez co cały zespół ma wgląd w podstawowe informacje – osoba odpowiedzialna, krótki opis zadania,  szacowany czas wykonania itd.

Ważne jest, że zespół Kanban koncentruje się wyłącznie na pracy w toku. Dopóki element nie zostaje zrobiony, nie jest zdejmowany z tablicy.

Tablica pomaga też w określeniu „wąskich gardeł”, najsłabszych punktów (dzieje się tak na przykład wówczas, gdy któremuś członkowi zespołu lub podzespołowi brakuje pracy i ograniczony jest jej swobodny przepływ; warto wypracować wówczas oprócz limitów również pewne bufory w postaci zadań oczekujących).  

Kanban i czas cyklu

W Kanban kluczowym wyznacznikiem metrycznym jest czas cyklu , czyli ilość czasu potrzebnego na jednostkę pracy do podróży przez cały workflow (od „do zrobienia” do „gotowe”. Pomaga on prognozować czas trwania kolejnych zadań. W ramach Kanban odpowiedzialność całego zespołu w celu zapewnienia ciągłości pracy porusza się płynnie przez cały czas.

Podobnie jak w Scrum, również w Kanban korzysta się z wizualizacji wykresów kontrolnych i skumulowanych schematów. Wykres kontrolny pokazuje czas cyklu dla każdego zadania oraz średnią krocząca dla zespołu. Schemat blokowy pokazuje ilość zadań w danym stanie (do zrobienie…itd.). To, co „stoi” jako „w trakcie” lub w „weryfikacji”, nie zostało jeszcze przedstawione klientowi i może wymagać dodatkowej interwencji.

W Kanban ważna jest ciągła integracja, a więc praktyka tworzenia i testowania rozwiązań przez cały dzień, co ma zasadnicze znaczenie dla jakości otrzymywanego produktu. W tej metodologii rozwiązania wysyłane są do klienta na bieżąco, codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie. Im szybciej innowacja dostarczana jest na rynek, tym bardziej innowacyjny i elastyczny będzie na tym rynku dany produkt.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Jedna myśl w temacie “Kanban”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *