Przepływ pracy w projekcie

Przepływ pracy w projekcie, czyli workflow, jest terminem, który w masowej i biznesowej komunikacji pojawia się coraz częściej. W ujęciu najprostszym jest to sposób zarządzania i organizacji pracy zespołu ludzi. Na workflow można spojrzeć w ujęciu szerokim – jako przepływ informacji między podmiotami biorącymi udział w projekcie, lub węższym – jest to obieg dokumentów między członkami zespołu, wykonującymi konkretne zadanie.

Czytaj dalej Przepływ pracy w projekcie

Scrum a Kanban – porównanie

Choć zarówno Kanban jak i Scrum są stosowanymi w Agile metodologiami i polegają na tworzeniu produktu z założeniem jego ewoluowania i zmienności, to mają różne podejścia i nie należy ich ze sobą mylić. Poniżej wyszczególniamy aspekty, które wyróżniają obie metodologie.

Czytaj dalej Scrum a Kanban – porównanie

Kanban

Czym jest Kanban?

Kolejną z metodologii stosowanych w Agile jest Kanban. Wykorzystywana współcześnie, ustanowiona została już 50 lat temu w japońskich zakładach produkcyjnych. Założono wówczas optymalizację procesów produkcyjnych  na modelu, który porównać można do tego, jak supermarkety zaopatrują swoje półki, zamawiając tylko tyle produktów, by zaspokoić popyt swoich konsumentów.

Czytaj dalej Kanban

Scrum – Część I

Skoro wiemy już, czym jest Agile, należy przejść do wyjaśnienia jego metodyk. Na pierwszy ogień bierzemy Scrum. Ten sposób działania zakłada, że produkt tworzony jest w pewnych odcinkach czasu, zwanych sprintami, przy czym sprint nie może trwać dłużej, niż miesiąc kalendarzowy (najczęściej jest to 1 do 4 tygodni). Zakłada się też, że w ramach pracy nad konkretnym produktem sprinty powinny mieć taką samą długość. Czytaj dalej Scrum – Część I

Redmine a Agile

Jak można się domyślić, czytając poprzednie wpisy, poniższy nie będzie miał na celu zestawiania różnic i podobieństw Redmine i Agile, ponieważ jedno jest narzędziem, drugie zaś  – sposobem pracy nad projektem. Na pierwszy rzut oka nie do końca do siebie pasują. Redmine zakłada odgórne rozdzielanie zadań, sporą formalizację i dokumentację, zaś praca metodyką Agile uwzględnia samorządność zespołów czy małą ilość dokumentacji.

Czytaj dalej Redmine a Agile

Agile – zwinne techniki programowania

Zacznijmy może od wyjaśnienia terminu programowania zwinnego (z angielskiego agile software development), z którego wywodzi się Agile czyli pewien sposób pracy, który można przełożyć nie tylko na programowanie, ale również na inne biznesowe projekty. W najprostszym ujęciu chodzi w nim o to, że budując oprogramowanie na potrzeby danego projektu musimy wziąć pod uwagę, iż podczas jego trwania potrzeby klienta mogą się zmieniać i ewoluować. Wymaga to częstych kontroli wymagań klienta oraz sprawdzalności zastosowanych rozwiązań, i dotyczy to zarówno oprogramowania, jak i specyfikacji. Programowanie zwinne nastawione jest na szybkie tworzenie oprogramowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej  jego jakości. Wymaga to zgranej pracy zespołu i bardzo dobrej wewnętrznej komunikacji.

Czytaj dalej Agile – zwinne techniki programowania

Redmine – czym jest?

Jak w ogólnym zarysie przedstawiliśmy już wcześniej, Redmine to popularne i rozbudowane narzędzie open source pozwalające na kompleksowe zarządzanie projektami.

Jakie są korzyści, jakie Redmine przynieść może Twojej firmie? Funkcjonalności, które usprawnią pracę firmy jest naprawdę sporo.

Czytaj dalej Redmine – czym jest?

Dlaczego zarządzanie projektami jest takie ważne?

Współczesne zarządzanie pracą i prowadzonymi projektami to nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla osób je koordynujących. Są one często bardzo rozbudowane i wymagają rozdzielanie zadań między dużą liczbę osób. Zastosowanie właściwych rozwiązań (np. Redmine) i uniknięcie nieporozumień w kwestii statusu wykonywanych prac oraz osób za nie odpowiedzialnych może okazać się kluczem do sukcesu projektu.

Czytaj dalej Dlaczego zarządzanie projektami jest takie ważne?