Planowanie krótko i długoterminowych celów

Planowanie krótko i długoterminowych celów

Wspominaliśmy Wam już, że w planowaniu czasu pracy czy ustalaniu priorytetów ważne jest przede wszystkim wyznaczanie sobie odpowiednich celów. Przydaje się to w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza iż w tym drugim ujęciu, planowanie można podzielić na znacznie więcej kategorii. Zaczynając od tych najbardziej odległych, mamy:

 

  • Strategiczne – czyli najbardziej przyszłościowe, pozwalające nakreślić wizję tego, jak nasza praca, czy firma ma wyglądać w przyszłości,
  • Długoterminowe – to takie, które obejmują czas około 2-5 lat. W takim planowaniu określamy cele nadrzędne dla jednostki, grupy czy całej organizacji,
  • Średnioterminowe – mają zakres mniej więcej roczny, cele w tym przedziale dotyczą tego, w jaki sposób osiągnąć cele długoterminowe,
  • Krótkoterminowe – to krótkie, maksymalnie 3 miesięczne cele do wykonania,
  • Bieżące – czyli najczęściej zadania codzienne, maksymalnie tygodniowe.

Na potrzeby tego artykułu przyjrzymy się zwłaszcza celom krótko oraz długoterminowym, konkretnie w ujęciu zarządzaniem pracą, której przecież nasz blog dotyczy.

W takim ujęciu planowanie krótkoterminowe dotyczyć będzie planowania w skali danego projektu (lub, oczywiście  – grupy projektów). Już na początku każdego etapu określane są cele dla projektu nadrzędne, a działając w sposób elastyczny, są one na bieżąco aktualizowane. Uwaga, nie należy celów mylić z zadaniami, ponieważ jest to ujęcie błędne. Zadanie samo w sobie nie należy do celów, jest raczej sposobem jego osiągnięcia. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, iż cele krótkoterminowe muszą mieć na uwadze również te długoterminowe.

Długoterminowe cele dotyczyć tu będą zatem bardziej całej firmy, niż poszczególnych jednostek organizacyjnych, choć oczywiście, one również w celu motywacji i właściwego rozwoju, mogą je określać. Długoterminowe cele przedsiębiorstw mogą mieć różny kształt. Dotyczyć mogą na przykład zwiększenia liczby klientów, przyciągnięcie i utrzymanie konkretnego klienta, zwiększenie zysków. Ważne, by określić te cele w sposób mierzalny i z dokładnym określeniem czasowym (na przykład zwiększenie zysków o 40% w okresie 3 lat).

Rating: 4.8/5. From 4 votes.
Please wait...

Jedna myśl w temacie “Planowanie krótko i długoterminowych celów”

Możliwość komentowania jest wyłączona.