SMART

Priorytetyzacja zadań – określanie celów metodą SMART

By określić ważność i priorytety poszczególnych zadań, warto na początku zadać sobie pytanie, jakie mają one cele, zarówno krótko, jak i długoterminowe. Początkowo może się to wydawać nieco dziwne, ale w rzeczywistości konkretne i precyzyjne określenie celu pozwala dostrzec jego poziom ważności.

W ustalaniu celów poszczególnych zadań pomóc nam może narzędzie, jakim jest reguła SMART, której nazwa pochodzi od odpowiednich słów w języku angielskim, czyli:

  • Specific -> konkretny: Co dokładnie chcę osiągnąć?
  • Measurable –> mierzalny: Jakie jest kryterium, dzięki któremu poznam, że cel został osiągnięty?
  • Achievable –>osiągalny: Czy mam wszystko, co jest mi potrzebne do zrealizowania mojego celu?
  • Relevant –> istotny dla mnie: Dlaczego chcę osiągnąć ten właśnie cel?
  • Time Dimensioned –> osadzony w czasie: Kiedy ostatecznie zrealizuję swój cel?

Przykładowo:

„Nauczę się angielskiego”– jest mało precyzyjne  i dość ogólne.

„Przez najbliższe pół roku będę poświęcać godzinę dziennie na naukę języka angielskiego, by móc starać się o awans, w którym wymagana jest znajomość tego języka w stopniu komunikatywnym”. Określa zarówno czas, cel jak sposób realizacji konkretnego zadania.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...