Przepływ pracy w projekcie

Przepływ pracy w Redmine

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich wpisach, na przepływ pracy w najogólniejszym ujęciu patrzymy jako na sposób zarządzania i organizacji pracy zespołu ludzi, a w przypadku narzędzia takiego jak Redmine – określenie ról pełnionych przez poszczególnych członków zespołu i uściślenie stanów pośrednich projektu. Przedstawiliśmy Wam, jakie są typy procesów i statusów, warto jednak zgłębić temat nieco bardziej, by zrozumieć, które elementy pomogą nam w określaniu owych ról oraz kontroli stanu poszczególnych zadań.

W każdym zadaniu wyróżniamy trzy zasadnicze elementy: osobę przypisaną, status oraz kategorie.  Co ważne, przeglądając zagadnienia, można konkretnie wskazać te elementy jako filtr, jeśli więc zadań jest dużo, znacznie oszczędzamy czas potrzebny na sprawdzenie statusu i postępów.

Redmine – kategorie

Lista kategorii może być rekonfigurowana i zmieniana przez użytkownika. Co ważne, poszczególne kategorie mogą być przypisywane do konkretnych projektów. Na przykład, jeśli kategorią jest aktywność związana np. z budowaniem baz danych, a potrzebny nam jest tylko w jednym projekcie – możemy go włączyć tylko w nim. Kategorie zagadnień  można dodawać oraz edytować także w ustawieniach projektu.

Redmine – status

Pozwala określić, w jakim stadium dane zadanie (lub podzadanie) się znajduje. Bardzo pomaga nam to w administrowaniu naszym workflow. Pozwala to określić, z iloma zadaniami w obecnym momencie mamy do czynienia. Tylko, jeśli zadanie zostało zamknięte lub odrzucone, uznane jest za zakończone. W przeciwnym razie zadanie pozostaje aktywne.

Redmine – osoba przypisana

Osobą przypisaną może zostać pracownik przypisany do danego projektu. Jest to ważne, ponieważ nie można przypisać zadania komuś, kto owszem, znajduje się „pod” danym Project Managerem, ale nie pracuje przy danym projekcie – pozwala to na większą przejrzystość poszczególnych projektów. W każdej chwili listę uczestników projektu można modyfikować w ustawieniach projektu. Każdy z uczestników ma również przypisaną rolę (np. kierownik, programista, sprzedawca, pracownik czy też inne stanowisko).

Warto podkreślić, iż określając ustawienia naszego projektu bądź roli, można określić, jakie dana rola ma uprawnienia. Jeśli więc dany użytkownik nie stworzył zadania, nie może go również zamknąć, co daje osobie zarządzającej możliwość kontroli tego, czy dane zadanie faktycznie zostało wykonane.

Workflow rozpatrywany jako obecny stan zadań w projekcie, można sprawdzić w podsumowaniu (Pokaż wszystkie zagadnienia -> Podsumowanie). Jeśli na przykład klikniemy na rozwinięcie podsumowania „Przypisany do”, pojawi nam się liczba poszczególnych zadań według osób i statusów w postaci tabeli, podobnie jest w przypadku typów zagadnień, autora czy priorytetu.

W ten sposób na projekt można, ujmując rzecz najprościej, spojrzeć z każdej strony.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

2 myśli w temacie “Przepływ pracy w Redmine”

Możliwość komentowania jest wyłączona.