Przepływ pracy – ustawienia

Ogólnie na temat przepływu pracy w Redmine pisaliśmy Wam w dawnym artykule – warto do niego zajrzeć. Czas pokazać, w jaki sposób można go określić – również dla konkretnego rodzaju zagadnienia. By wejść w ustawienia przepływu pracy, należy znów udać się do panelu Administracji i wybrać tam zakładkę przepływ pracy.

ustawienia przepływu pracy

Gdy w nią już wejdziemy widzimy, że przepływ pracy (przejścia między statusami) określamy dla roli oraz rodzaju zagadnienia. Tu określać będziemy przepływ pracy dla Managera i zagadnienia Bug (Błąd).

ustawienia przepływu pracy

Klikamy w “Uaktualnij” i naszym oczom ukazuje się tabela, gdzie widać, jakie statusy możemy przypisywać zagadnieniom – w zależności od tego, jakie są w chwili obecnej. Pod tabelą znajdują się też dwa rozwijane pola.  W nich określamy dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zadania oraz dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zadania.

ustawienia przepływu pracy

Po ustawieniu dozwolonych zmian statusów klikamy “zapisz”. Możemy na przykład nie zezwolić osobie, do której zagadnienie zostanie przypisane, na jego odrzucenie.

Poniżej zobaczyć można przykład przepływu zmian statusów dla osoby, która ma rolę nie managera, a reportera.

ustawienia przepływu pracy

W zakładce “Uprawnienia do pól” możemy z kolei określić, co przy danym statusie zagadnienia w danym polu zmienić może osoba, która ma daną rolę. Dla przykładu, dla reportera bez względu na status zagadnienia, zmiana typu zagadnienia nie będzie możliwa, gdyż ma on go do wglądu tylko do odczytu.

ustawienia przepływu pracy
Zastosowanie przepływu pracy

O przepływie pracy w projekcie koniecznie przeczytajcie też tutaj.

Dzięki pewnym ograniczeniom w zmianach statusów, osoba, która zarządza projektem, może kontrolować wykonywanie zadań. Przykładowo, dany pracownik lub grupa pracowników mogą nie mieć możliwości zamknięcia danego zagadnienia. Musi być ono najpierw skontrolowane przez przełożonego i to on zatwierdza zamknięcie. Ponadto jest to również bardzo przydatne, jeśli wgląd w projekt mają mieć osoby, które chcą tylko sprawdzać jego przebieg. Nie mogą one jednak wprowadzać zmian. Nie autoryzowane osoby nie mogą więc, mówiąc potocznie, namieszać nam w sprawnym przebiegu prac.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...