Agile - Redmine a Agile

Redmine a Agile

Jak można się domyślić, czytając poprzednie wpisy, poniższy nie będzie miał na celu zestawiania różnic i podobieństw Redmine i Agile, ponieważ jedno jest narzędziem, drugie zaś  – sposobem pracy nad projektem. Na pierwszy rzut oka nie do końca do siebie pasują. Redmine zakłada odgórne rozdzielanie zadań, sporą formalizację i dokumentację, zaś praca metodyką Agile uwzględnia samorządność zespołów czy małą ilość dokumentacji.

Zatem czy Redmine i Agile mogą iść w parze? Jak najbardziej TAK.

Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż sposób realizacji każdego projektu jest wybierany przez zespoły projektowe. Nawet jeśli dana firma korzysta z Redmine, to przecież nie ma odgórnego rozkazu nadmiernej formalizacji działań.

Dla swoich użytkowników Redmine udostępnia więc Plugin Agile, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie projektem przy wykorzystaniu tego właśnie sposobu pracy. Plugin ten pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie poszczególnymi zadaniami m.in. dzięki:

  • Agile Board – czyli wirtualnej tablicy z karteczkami, która jest tak bardzo popularna w planowaniu zadań (co znamy chyba już od czasów szkolnych). Za pomocą przeciągania i opuszczania poszczególne karteczki można sortować, przemieszczać między kolumnami. Członkowie zespołu mogą zamieszczać w nich komentarze czy dodatkowe zadania.
  • Wykresom Agile – pozwalają one na wizualną prezentację postępu poszczególnych projektów oraz szacowanie ilości pozostałej pracy bądź czasu niezbędnego do jej wykonania.
  • Planerowi Sprintów – w ogólnym ujęciu pozwala to na sprawdzanie zadań w poszczególnych fazach realizacji projektów i korektę ich przypisania.
  • StoryPoints – czyli określenie punktowe trudności dla każdego zadania, fazy a nawet całości projektu.
  • Ograniczanie WIP – czyli Work in Progress, dla każdej fazy liczba aktualnie realizowanych zadań może być ograniczona. Zwiększy to produktywność zespołu i zmotywuje do odpowiednio sprawnego działania (unikając chwytania „kilku srok za ogon”).

Plugin Agile dla Redmine może być wykorzystywany zarówno przez zespoły korzystające z metodyki Scrum jak i Kanban, jak również z metodyk mieszanych – Kanplan i Scrumban.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *