tworzenie nowego projektu

Redmine – tworzenie projektu

Jak wygląda tworzenie projektu Redmine? Po zalogowaniu się do panelu warto na potrzeby nauki obsługi narzędzia stworzyć sobie projekt testowy.

Nowy projekt Redmine

Po otwarciu szablonu nowego projektu, wypełniacie podstawowe informacje. Nazwa oraz identyfikator są polami obowiązkowymi.

Wypelnanie pol projektu

Publiczny – zaznaczenie tej opcji oznacza, że dostęp do projektu mają wszyscy członkowie, natomiast jeśli projekt pozostanie prywatny, dostęp do niego mają tylko uczestnicy projektu w ramach uprawnień nadanych przez kierownika.

Pole projekt nadrzędny – jest to pole, które służy do ulokowania naszego projektu w hierarchii innych projektów. Przykładowo, jeśli projektem nadrzędnym jest stworzenie nowej linii produktów śniadaniowych i w jego ramach zarządzamy projektem stworzenia nowych fit płatków, to cała linia produktów będzie naszym projektem nadrzędnym.

Dziedziczenie uczestników – zaznaczenie tej opcji przy istnieniu projektu nadrzędnego sprawia, że automatycznie uprawnienia i role przejdą z niego na pole podrzędne. Pozwala to nam zaoszczędzić sporo pracy.

Wersja docelowa – na chwilę obecną mamy tylko jedną. Więcej na temat tego ola dowiecie się później, zwłaszcza przy okazji objaśnień dotyczącego pluginu Agile.

Klikamy “Stwórz” na dole strony i zostajemy przeniesieni do strony naszego projektu.

Pasek nawigacji projektu

Zanim jednak zaczniemy szczegółowe wypełnianie, przypisywanie ról czy zadań, warto poznać opcje, jakie kryją się na pasku nawigacji projektu.

Redmine - pasek nawigacji projektu

Przegląd – prezentuje nam ogólne informacje dotyczące projektu – opis, stronę www, śledzenie zagadnień (ich rodzaj, liczbę). Strona ta pozwala też kierownikowi na utworzenie nowego podprojektu oraz zamknięcie projektu dotychczasowego.

Redmine - Przegląd

Aktywność – pokazuje nam zdarzenia, jakie miały miejsce w projekcie. Dla nowego projektu, siłą rzeczy, pojawia się brak aktywności do wyświetlenia.

Mapa – pokazuje nam, w którym miejscu znajdujemy się w naszym projekcie.

Redmine - Mapa

Zagadnienia – to tu sprawdzić można zagadnienia przypisane do naszego projektu oraz jego podprojektów. Zagadnienia można również filtrować zależnie od wybranych kryteriów. To z tego miejsca dodajemy też nowe zagadnienie.

Gantt – możemy tu sprawdzić, w jakim stanie zaawansowania znajduje się nasz projekt, zaś realizacja zagadnień wyświetlana jest w postaci wykresu Gantta. By działała poprawnie należy zadbać o szczegółowe wypełnienie pól – zwłaszcza dat.

Kalendarz – kalendarz pozwala nam przeglądać stan zaawansowania realizacji zadań w postaci kalendarza. Podobnie jak wykres Gantta, wymaga pilnowania wypełniania pól w zagadnieniach, w szczególności zaś dat.

Komunikaty – na stronie tej możemy przeglądać oraz definiować komunikaty przeznaczone dla osób zainteresowanych projektem.

Redmine - komunikat

Dokumenty – możemy tu przeglądać i zarządzać dokumentami powiązanymi z projektem.

Wiki – możemy tu przeglądać i edytować strony Wiki.

Pliki – przeglądanie i zarządzanie plikami udostępnionymi w ramach projektu.

Ustawienia – ta strona pozwala nam na zmianę ustawień naszego projektu. W kolejnym poście szczegółowo przedstawimy Wam, jakie elementy podlegają edycji w ustawieniach projektu.

No votes yet.
Please wait...