Zmiana ustawień projektu Redmine

Redmine – Zmiana ustawień projektu

Mamy już za sobą stworzenie naszego testowego projektu. Teraz czeka nas zmiana ustawień, dzięki której dokładnie określimy zawartość projektu w Redmine. W tym celu należy wejść (cóż za zaskoczenie), w zakładkę “Ustawienia” w projekcie.

Informacje

Tu znajdują się ogólne dane o projekcie, tożsame z tymi, które wprowadzaliśmy zakładając projekt.

Moduły

W tej zakładce możliwa jest aktywacja oraz wyłączanie modułów Redmine, dostępnych w danym projekcie.

Podstawowe moduły Redmine to:

  • Śledzenie problemów: udostępnia funkcję śledzenia problemów , w tym kategorie problemów , wersje , plan działania i omówienie wersji
  • Śledzenie czasu: zapewnia funkcję śledzenia czasu
  • Komunikaty: zapewnia funkcję  komunikatów
  • Dokumenty: zapewnia funkcję Dokumenty
  • Pliki: zapewnia funkcję plików
  • Wiki: zapewnia funkcję Wiki
  • Repozytorium: zapewnia funkcję repozytorium
  • Fora: zapewnia funkcję forum
  • Kalendarz: udostępnia funkcję kalendarza
  • Gantt: zapewnia funkcję Gantta

Poniższe zrzuty ekranu przedstawiają zmianę wyglądu projektu po wyłączeniu kilku modułów.

Redmine - Moduły zmiana

Redmine - Moduły zmiana

Uczestnicy

Wybieramy uczestników, którym nadajemy dostęp, by mogli brać udział w naszym projekcie. Przy okazji przypisać im można uprawnienia. Dostępu można też udzielić osobom, które nie biorą udziału w projekcie, oraz użytkownikom anonimowym.

Redmine - uczestnicy

Redmine - uczestnicy wybrani

Wersje

Redmine umożliwia stworzenie kilku różnych wersji projektu, więc jeśli zadanie lub zagadnienie przypiszemy do konkretnej wersji, system śledzić będzie zmiany w postępach prac zagadnień właśnie dla niej.

Kategorie zagadnień

Pozwalają na zdefiniowanie kategorii dla zagadnień, co pozwala na dodatkowe ich grupowanie. Można również zdefiniować, do kogo domyślnie przypisywane będzie dane zagadnienie. Przykładowo, jeśli w zespole pracuje grafik, to tworzenie zdjęć, etykiet i rysunków w projekcie może być automatycznie przypisywane do niego (choć oczywiście nie musi, dla każdego z zagadnień można to zmienić).

Powyższe zakładki występują w każdym projekcie. Kolejne zależą od tego, czy zostały wybrane w zakładce “Moduły’.

Wiki

Umożliwia ustawienie strony startowej Wiki projektu.

Repozytoria

Repozytoria umożliwiają nam uporządkowanie zmian wprowadzanych w plikach. Dzięki nim możliwe jest nie tylko śledzenie modyfikacji, ale również ich opisywanie, przywracanie stanu poprzedniego, możliwe jest też bezpieczne łączenie pracy wielu osób na tych samych zasobach. Zakładka ta służy do zarządzania i przeglądania repozytorium danego projektu.

Fora

W tym miejscu możemy stworzyć proste fora dla danego projektu i wymieniać się wiadomościami pomiędzy użytkownikami.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...