Redmine a Scrum

Scrum – Część I

Skoro wiemy już, czym jest Agile, należy przejść do wyjaśnienia jego metodyk. Na pierwszy ogień bierzemy Scrum. Ten sposób działania zakłada, że produkt tworzony jest w pewnych odcinkach czasu, zwanych sprintami, przy czym sprint nie może trwać dłużej, niż miesiąc kalendarzowy (najczęściej jest to 1 do 4 tygodni). Zakłada się też, że w ramach pracy nad konkretnym produktem sprinty powinny mieć taką samą długość.

Zakończeniem każdego sprintu jest oddanie kolejnej, co ważne – działającej wersji produktu. Kolejne sprinty są niejako eskalacją jego funkcjonalności, którą można potocznie porównać do kuli śnieżnej – pierwsza kulka jest mała, zaś po kilku obrotach – kilkukrotnie większa. Ważne jest, by każdy sprint kończył się faktyczną, mierzalną wartością dodaną dla produktu, nie może on wyjść w niezmienionej od poprzedniego sprintu formie.

Tworzenie pierwszego sprintu poprzedzone jest zbieraniem kluczowych informacji od klienta – jest to Spotkanie Planujące Sprintu (Sprint Plan Meeting). Bardzo ważne jest, by określić, jakiego produktu klient (który jest tu Właścicielem Produktu – Product Owner) w pierwszym etapie oczekuje, jakie są jego priorytety, na co kładzie największy akcent. Na podstawie zebranych informacji zespół szacuje pracochłonność i złożoność zadań. Jest to tak zwany Sprint Planning, czyli Planowanie Przebiegu. Realizacja przebiegu następuje przy współpracy zespołu oraz Właściciela Produktu (Product Ownera), ale należy pamiętać, by nie zmieniać przebiegu sprintu. Codziennie odbywają się też krótkie spotkania (Daily Scrum) w celu omówienia zadań z dnia poprzedniego, problemów itd.

Każdy sprint kończy się tak zwanym Przeglądem Przebiegu (Sprint Review), gdzie ukazywane są efekty osiągnięte w danym etapie przez zespół. Każdy ma prawo głosu i wypowiedzenia się. W następnej kolejności ustalany jest termin kolejnego spotkania, mającego na celu zaplanowanie następnego przebiegu.

Scrum opiera się na trzech bardzo ważnych filarach:

  • Przejrzystość – pozwalająca na natychmiastową widoczność rezultatów oraz problemów.
  • Inspekcja – dzięki niej analizowane są wszelkie działania, co pozwala dostrzec tak problemy, jak i możliwości.
  • Adaptacja – czyli coś, co znamy z opisu samego Agile – założenie zmienności planów i procesów w stosunku do rzeczywistości i potrzeb klienta.
Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

2 myśli w temacie “Scrum – Część I”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *