Redmine a Scrum

Scrum – Część II

Kluczowymi elementami metodyki Scrum są Role, Narzędzia oraz Ramy Czasowe. Wszystkie one były wspomniane w pierwszej części artykułu, natomiast tu przybliżymy je nieco bardziej.

ROLE w SCRUM

 • Zespół Scrum. Kompetentny, posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności, by stworzyć dany produkt. Jak przystało na Agile – samoorganizujący się i bez formalnych ról. Blisko skomunikowany (najlepiej w jednym pomieszczeniu). Samodzielnie rozwiązujący problemy, pozostający w ciągłym kontakcie także ze Scrum Masterem oraz Product Ownerem. Bardzo ważne jest jeszcze, że zespół przypisany jest do jednego projektu / produktu, nie do kilku naraz.
 • Scrum Master, czyli niejako coach zespołu Scrumowego. Trzymający pieczę i tłumaczący zespołowi metodykę pracy. Stale obserwuje zespół, pomagając w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów. Służy wsparciem nie tylko zespołowi, ale także Product Ownerowi.
 • Product Owner – a więc, klient, dedykowany właściciel produktu. Posiada on jego całościową wizję, która oczywiście może ewoluować. To on zestawia produkt z oczekiwaniami rynku i określa, czego mu jeszcze brakuje, by przynosił jak największe zyski (wiąże się to też ze zbieraniem informacji zwrotnej na temat produktu). To on podejmuje decyzję na temat podjęcia kolejnych etapów bądź zakończenia prac nad projektem.

NARZĘDZIA w SCRUM

 • Rejestr Produktu – a więc uporządkowane zestawienie elementów, jakich od produktu się oczekuje. Za rejestr odpowiedzialny jest Product Owner.
 • Rejestr Sprintu – a więc elementy implementacji danego produktu, wdrażane podczas trwania sprintu.
 • Wykresy Spalania –  dostarczające Zespołowi informacji o ilości pracy pozostałej do końca czasu trwania Sprintu.

RAMY CZASOWE w SCRUM

Zostały pokrótce pokazane w części pierwszej, tu przybliżymy je nieco dokładniej.

 • Sprint, czyli jednostka czasu podczas której wypracowywane są kolejne wersje produktu. Zawierają one w sobie pozostałe wydarzenia. Prowadzą one do osiągnięcia konkretnego, określonego na początku sprintu celu.
 • Spotkanie Planujące Sprint – w najprostszym ujęciu, podczas takiego spotkania Zespół oraz Product Owner odpowiada na dwa pytania: Co chcemy w danym etapie osiągnąć? Oraz Jak to zrobimy. Spotkanie takie trwa kilka godzin.
 • Codzienne spotkania, o których mówiliśmy wcześniej. Omawiane są w nich zadania z dnia poprzedniego, potencjalne problemy i dostrzeżone możliwości. Przeprowadzane jest w ramach zespołu, najczęściej trwa koło 15 minut.
 • Porządkowanie Rejestru – w Rejestrze określone są wszystkie elementy produktu, jakie mają zostać wykonane w danym Sprincie. Część czasu Sprintu przeznaczana jest na jego przegląd i uporządkowanie.
 • Przegląd Sprintu – przeprowadzany pod jego koniec. Przedstawiane są osiągnięte w Sprincie funkcjonalności oraz określane są potencjalne kierunki rozwoju produktu. Po tym spotkaniu następuje kolejne, a więc Retrospektywa, gdzie analizowane są stosowane w Sprincie metody, działania, tak by mogły zostać wykorzystane lub wykluczone w następnym Sprincie.
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Jedna myśl w temacie “Scrum – Część II”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *