Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Wraz z rozrastaniem się projektu, rośnie liczba przypisanych do niego zagadnień. Przeglądanie zagadnień, z jakimi na chwilę obecną mamy do czynienia w projekcie, wymaga by wejść w dany projekt i kliknąć zakładkę “Zagadnienia”. Pojawi nam się podgląd wszystkich zagadnień w tabeli. Widać w niej typ, status, priorytet zagadnienia, jego temat, osobę, do której zagadnienie przypisano oraz datę modyfikacji.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Czytaj dalej Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Czym jest RODO?

Dziś na tapetę bierzemy RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Ten akt prawny wszedł w życie już niemal dwa lata temu, 24 maja 2016, jednak obowiązywać zacznie od 25 maja 2018 roku. Dokument zmienia nieco dotychczasowe zasady wykorzystania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Definiują nie tylko nowe stopnie odpowiedzialności, ale również kary finansowe. Czytaj dalej Czym jest RODO?