Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Wraz z rozrastaniem się projektu, rośnie liczba przypisanych do niego zagadnień. Przeglądanie zagadnień, z jakimi na chwilę obecną mamy do czynienia w projekcie, wymaga by wejść w dany projekt i kliknąć zakładkę “Zagadnienia”. Pojawi nam się podgląd wszystkich zagadnień w tabeli. Widać w niej typ, status, priorytet zagadnienia, jego temat, osobę, do której zagadnienie przypisano oraz datę modyfikacji.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Czytaj dalej Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi