Tworzenie podprojektu Redmine

Tworzenie podprojektu

Niejednokrotnie wspominaliśmy, że Redmine to niezastąpione narzędzie, które pomoże Ci w rozdzielaniu zadań, organizacji czasu pracy, przepływem owej pracy, gromadzeniu danych, informacji i statystyk. Powiedzmy, że jesteś kierownikiem średniej wielkości firmy, na przykład kosmetycznej. Twoja firma postanowiła wypuścić na rynek nową linię. Linia ta, ma zawierać zarówno kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, jak i kosmetyki do makijażu oraz specjalne, dedykowane akcesoria. Nastawiona jest na ludzi młodych, zafascynowanych technologiami i cyfryzacją świata. W związku z tym, potrzeba nie tylko samych produktów, co już jest przedsięwzięciem samym w sobie. Potrzeba też nowej szaty graficznej, dedykowanej strony internetowej, bloga i aplikacji. Trzeba nawiązać kontakty z dystrybutorami, sprzedawcami, influencerami. Przygotować i wdrożyć kampanię marketingową. I jest to cały jeden projekt – nad którym pracować będzie całe mnóstwo ludzi. Oprócz tego masz pod sobą oczywiście zarządzanie całą firmą i resztą spraw czy linii. Projektem zajmuje się Twój główny manager, który do kolejnych działań wyznacza kolejnych managerów. Rzecz cały czas odbywa się w ramach jednego projektu. Tworzenie podprojektu to funkcja, która umożliwi Ci łatwiejsze zarządzanie poszczególnymi zadaniami i zagadnieniami w ramach poszczególnych działów i rodzajów działań.

Tworzenie podprojektu – krok po kroku

 

By stworzyć podprojekt, wchodzimy w dany projekt i klikamy w znajdujący się w prawej, górnej części przycisk “Nowy podprojekt”.

Tworzenie podprojektu Remine

Samo tworzenie podprojektu to czynność dość analogiczna do tworzenia projektu głównego.

Podobnie jak w innych częściach projektu, również tutaj pola zaznaczone gwiazdką należą do obowiązkowych. I tak jak w projekcie, obowiązkowa jest przede wszystkim nazwa oraz identyfikator – obydwie powinny być unikalne. Identyfikator domyślnie tworzony jest na podstawie nazwy projektu. Jest to wewnętrzny identyfikator w Redmine,  stosowany w URL i przy dostępie do repozytorium. Po stworzeniu podprojektu nie ma możliwości jego zmiany.

Następnie mamy pole opisu, w którym zamieszczamy informacje na temat projektu – jego celu, zakresu, działań itd.

Strona www – jeśli podprojekt posiada jakąś stronę domową, należy ją podać. W podanym przykładzie będzie to adres www nowej linii.

Publiczny – zaznaczenie tej opcji oznacza, że dostęp do projektu mają wszyscy członkowie (również niezalogowani), natomiast jeśli projekt pozostanie prywatny, dostęp do niego mają tylko uczestnicy projektu w ramach uprawnień nadanych przez kierownika.

 Projekt nadrzędny – system automatycznie uzupełnia to pole na bazie tego, w którym z projektów tworzymy podprojekt. Pozwala to na stworzenie odpowiedniej hierarchii projektów.

Dziedziczenie członków – uprawnienia zdefiniowane w projekcie nadrzędnym zostaną automatycznie przeniesione na projekt podrzędny. Jeśli zaznaczymy tą opcję, to zmiana odziedziczonych uprawnień nie będzie możliwa, jednak można dodawać kolejne.

Default version (wersja docelowa) – jeśli projekt ma kilka wersji, możemy wybrać, do której z nich ma należeć podprojekt.

Moduły – wybieramy, które z modułów mają być dostępne w podprojekcie.

Typy zadań – przypisujemy typy zadań realizowanych w podprojekcie.

Na końcu klikamy w przycisk Stwórz – nasz podprojekt jest gotowy. Zmiana jego ustawień jest analogiczna do zmian ustawień w projekcie.

Gdy wejdziemy w miejsce wyświetlania wszystkich projektów zobaczymy, że nasz podprojekt ulokowany został pod wybranym projektem.

Tworzenie podprojektu Remine

No votes yet.
Please wait...