Przeglądanie zagadnień i zarządzanie nimi

Wraz z rozrastaniem się projektu, rośnie liczba przypisanych do niego zagadnień. Przeglądanie zagadnień, z jakimi na chwilę obecną mamy do czynienia w projekcie, wymaga by wejść w dany projekt i kliknąć zakładkę “Zagadnienia”. Pojawi nam się podgląd wszystkich zagadnień w tabeli. Widać w niej typ, status, priorytet zagadnienia, jego temat, osobę, do której zagadnienie przypisano oraz datę modyfikacji.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Zagadnienia możemy też przeglądać korzystając z możliwości filtrowania. Poniżej widzimy przykład filtrowania otwartych zagadnień, którego autorem jest Izabela Nagel a ich priorytet określono jako wysoki.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

W ten sposób znacznie łatwiej orientować się w tym, co dzieje się w danym projekcie. Możemy podejrzeć pracę danej osoby, lub sprawdzić, jak wiele zagadnień ma ustawiony priorytet najwyższej wagi. Jest to przydatne zwłaszcza w dużych, rozbudowanych projektach, w których ogarnięcie wzrokowe tabeli rozległej na kilkaset pozycji nie jest możliwe.

Klikając w dane zagadnienie, możemy w nie wejść  i w razie potrzeby wprowadzić zmiany (klikając przycisk “Uaktualnij”).

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Jeśli w zagadnieniu zostanie wprowadzona zmiana, odnotowane to zostaje w historii zagadnienia.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Co istotne, jeśli na przykład wprowadzimy zmianę w opisie, to klikając w zaznaczony na zrzucie ekranu napis możemy zobaczyć jego poprzednią i obecną wersję.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

Szybkich zmian w zagadnieniu dokonywać też można klikając w niego prawym przyciskiem myszy i wybierając odpowiedni status, priorytet czy inną cechę.

Redmine Przegladanie zagadnień i zarządzanie zagadnieniami

 

No votes yet.
Please wait...